ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


ADMINISTRATIVE DEPT STAFF

Sl.No

Name of the Staff

Designation

1

Y. N. Doddamani

Principal

2

T. V. Dhavaleshwar

Registrar

3

A.G. Kittur

Supdt

4

S.M. Hosakotir

Supdt

5.

K.B.Amaravati

FDA

6

M.U. Rane

FDA

7

S.K.Talawar

FDA

8

Vishnu malagi

FDA

9

NagammaJagannavar

FDA

10

M.G.Rawul

SDA

11

SanjeevTolmatti

SDA

12

Jyotikala.S. Hiremath

Typist

13

Shweta S. Sangolli

Typist

14

D.B.Kamble

Attender

15

K.R.Nagarale

Peon

16

S.N.Sutar

Peon

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ