ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲಿಂಗಸುಗೂರು


ಯಾಂತ್ರಿಕ DEPT ಸಿಬ್ಬಂದಿ

Sl No

Name

Department

Qualification

Designation

Mail Id

2

Logo
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್

ಯಾಂತ್ರಿಕ

BE

ಲೆಕ್ಚರರ್3

Logo
ಸರಸ್ವತಿ ಎಸ್

ಯಾಂತ್ರಿಕ

BE

ಲೆಕ್ಚರರ್3

Logo
Soumyashree ಪಿ

ಯಾಂತ್ರಿಕ

BE

ಲೆಕ್ಚರರ್4

Logo
ಹನುಮಂತ

Meachanical

ಐಟಿಐ

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್

 

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © © ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ನಡೆಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ